Search form

Marcos 7:2-4

2-4Fariseo masa árĩpehrerã, gajirã gʉa acawererã judio masa mera erã ñecʉ sʉmarã dorediro dopa ta erã mojotorire coero mariro babirimʉriñorã. Eropirã doberi duarã pohrogue wanirã dujajarã erã dorerire iimorã, erã mojotorire coero mariro babirimʉriñorã erã. Eropirã baja gaji erã dorerire erã ñecʉ sʉmarã iidorerire iimʉriñorã erã. Tasa parire yujuropa coe, mátasororire coe, comesororire coe, erã iiguaro dopa ta iimʉriñorã erã judio masa “Goãmʉ eropa gahmemi,” arĩrã. Eropirã Jesu pohrogue gamenererã Jesu buherã erã ñecʉ sʉmarã dorediro dopa ta erã mojo coebiricʉ̃ ĩañorã fariseo masa. 5Eropa ĩatuhajarã Jesure serẽpiñorã:

—Mʉ buherã mari ñecʉ sʉmarã mʉra erã dorediro dopa ta erã baboro core erã mojo coebeama. ¿Duhpirã mari dorerire iibeari erã? arĩñorã erã Jesure.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index