Search form

Marcos 7:6

6Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ werepʉ Jesu erãre:

—Masa erã ĩabiropʉre ñero iicorerã ãhraa mʉa. Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ Isaia mʉare iribojegue diaye ta weremʉriñumi. Õpa arĩ gojañumi Goãmʉ ya wereniguirire:

Oã masa yʉre õaro wereniguiquererã ne yʉre umupeobeama. Erã ya sĩporãripʉ gajipʉgue ãhraa. Yʉre ne mahibeama.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index