Search form

Marcos 8:38

38Dohpaguere ñerã Goãmʉre gamebirã erã ejatuharo iiri árĩro iiaa. Eropirã yujurãyeri yʉre, yʉ buheri sãre masiquererã “Masibeaa,” arĩbocoma gʉhyasĩrirã. Erã eroparĩcʉ̃ ĩagʉ yʉ sã erãre gʉhyasĩrigʉ “Erãre masibeaa,” arĩgʉca. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ õarã anyua mera yʉ Pagʉ gosesiriri mera dujarigʉca. Yʉ dujarigʉ yʉ waĩre arĩdia gʉhyasĩrisãnirãre gʉhyasĩrisãgʉca yʉ sã, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index