Search form

Marcos 9:42

Ñerire iicʉ̃ gʉhya ãhraa, arĩ buheñumi Jesu

Mt 18.6-9; Lc 17.1-2

42Eropigʉ Jesu majigʉgãre ĩgʉ basi coã aĩ erãre werenemopʉ:

—Ĩgã yʉre umupeogʉgãre weregʉra mʉare: Yujugʉ ĩgã iro dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉ, ĩgʉ ñetariaro tarigʉcumi. Gajigʉre masa ĩgʉre wʉnʉgʉre wʉariye ʉtãye mera dirisiu, wʉariyague ĩgʉre cóãcʉ̃ ñero wabocumi ĩgʉ. Eropigʉ ĩgã dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉpʉ wʉariyague erã cóãdigʉ tauro ñero tarigʉcumi. Ĩgʉ bʉrigã dipuwaja moasũgʉcumi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index