Search form

Marcos 9:47-48

47-48Mʉ cuiru mera ñero iigʉ irirure mʉ gorawea cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhuque. Irire duhubigʉ peamegue wagʉca. Eroguere ne peame yaribeaa. Eropirã beca sã ne sĩribeama. Mʉ cuirure cóãcʉ̃ iriru dihta cohmoboya. Yujupʉ cuiru mariqueregʉ ta pʉhrʉ Goãmʉ mera árĩgʉca. Mʉre pe cuiri mera árĩgʉre peamegue mʉre cóãcʉ̃ mʉ ñetariaro tarigʉca. Eropigʉ iri ñeri iiripʉre duhuque.

49“I yeba árĩrã ñero tarirãca mʉa. Peamegue mari ʉ̃jʉcʉ̃ marire pũriro dopa ta ñero tarirãca mʉa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index