Search form

Mateo 11:12-13

12-13“Ñu waĩyegʉ ĩgʉ eraboro core Moisere ĩgʉ apira doreri mera Goãmʉ marire doremi. Goãmʉ ya weremʉhtanirã mʉra erã gojara sã eropa ta árĩribʉ marire dorera. Dohpaguepʉre Ñu õari buherire, Goãmʉ opʉ ĩgʉ árĩrire buhemi. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ pee masa erã ejatuharo erã turari mera Goãmʉ erã opʉ árĩcʉ̃ bʉrigã gahmema. 14“Elia arigʉcumi,” iribojegue erã arĩdigʉ ta Ñupʉ ãhrimi. “Iribojegue majarã erã arĩrare diaye ta ãhraa,” arĩdiarã Ñu ĩgʉ erã eropa arĩdigʉ árĩcʉ̃ masirãca mʉa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index