Search form

Mateo 11:21

21—Corazín maca majarã mʉa ñero tarirãca. Betsaida majarã mʉa sã ñero tarirãca. Mʉa ya macaguere yʉhʉ Goãmʉ turari mera deyoro moarire iirabʉ. Mʉa peebirabʉ. Iribojegue Tiro waĩcʉri macare, Sidón waĩcʉri maca sãre yʉ deyoro moarire yʉ iicʉ̃ ĩarã ero majarãpʉ erã ñerire bʉjawereboañuma. Eropa iirã õaripʉre gohrotoboañuma. Bʉjawererã bʉjawereri suhrire saña, erã basi peame witũ mera mohsiripeoboañuma erã ñero iirare bʉjawere ĩhmumorã. Mʉapʉ eropa iibeaa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index