Search form

Mateo 13:44

Niyeru wʉaro diburare ĩgʉ bocara queorire wereñumi

44Eropi gaji queori mera weremi daja:

—Ʉmaro majagʉ ĩgʉ opʉ árĩri niyeru wʉaro diburare bocadiro iro dopa ãhraa. Eropigʉ yujugʉ masʉ curigʉ wagʉ iri niyerure guñaña mariro bocañumi yuju yebague. Eropa bocagʉ bʉrigã mucubiriñumi ĩgʉ. Bocatuhaja waha iri yebague dipaturi dujara irire õaro dibunemoñumi. Eropigʉ ĩgʉ bocarare aĩbu iri yebare asũdiañumi. Eropigʉ ĩgʉ yare duapeho, iri yebare asũñumi. Ʉmaro majagʉ opʉ ĩgʉ árĩri ĩgʉ bocadiro dopa ta ãhraa. Ĩgʉ bocarare ĩgʉ bʉrigã gamediro dopa ta ʉmaro majagʉ masa weca opʉre õaro erã masira pʉhrʉ masa bʉrigã gahmema ĩgʉre, arĩ weremi Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index