Search form

Mateo 14:3-5

3-5Eropigʉ Ñure ĩgʉ wejẽdoreboro core Herode ĩgʉ pagʉ magʉ Felipe marapore ehma igo mera marapocʉpʉ. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ Ñu waĩyegʉ Herodepʉre õpa arĩ wereniguipʉ:

—Mʉ pagʉ magʉ marapore marapocʉgʉ Goãmʉ dorerire tarinʉgagʉ iiaa mʉhʉ, arĩripʉ Ñu ĩgʉre. Ĩgʉ eropa arĩra waja Herode ĩgʉre wejẽdiaripʉ. “‘Ñu Goãmʉ yare weremʉhtagʉ ãhrimi,’ arĩ pepima judio masa,” arĩgʉ erãpʉre güipʉ Herode. “Ñure yʉ wejẽcʉ̃ erã guabocoma,” arĩgʉ erãre güipʉ. Eropa güigʉ Ñure wejẽdiabiriripʉ. Eropa wejẽbiriqueregʉ ta ĩgʉre ñeha diridore, peresu iipʉ. Ĩgʉre eropa iicʉ̃ gamepo ĩgʉ marapo Herodia. 6Eropi Herode ĩgʉ masa dehyoaranʉ árĩcʉ̃ bosenʉ iipʉ ĩgʉ. Ĩgʉ eropa bosenʉ iicʉ̃ ĩgʉ marapo mago bosenʉ eranirã erã ĩhuro baya ĩhmupo igo. Igo eropa baya ĩhmucʉ̃ Herode mucubiripʉ. Eropa mucubirigʉ igore arĩpʉ:

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index