Search form

Mateo 16:21

Jesu ĩgʉ sĩriburiñere, ĩgʉ masa mʉriaburiñe sãre wereñumi

Mr 8.31–9.1; Lc 9.22-27

21Irisubure ta Jesu gʉare ĩgʉ buherãre õaro werepehonʉgami:

—Jerusaléngue yʉre waro gahmea dohpaguere. Erogue majarã, mʉrã, pahia oparã, mari masare buherã sã yʉre ñero iirãcoma. Eropirã yʉre wejẽrãcoma. Eropa ta ñero tariro gahmea yʉre. Eropigʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ ta masa mʉriagʉca, arĩ weremi gʉare ĩgʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index