Search form

Mateo 18:6

Ñerire iicʉ̃ gʉhya ãhraa arĩ wereñumi Jesu

Mr 9.42-48; Lc 17.1-2

6Eropigʉ õpa werenemomi:

—Ĩgã dopa árĩgʉ yʉre ne umupeogʉre weregʉra mʉare. Yujugʉ ĩgã iro dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉ ĩgʉ ñetariaro tarigʉcumi. Gajigʉre masa ĩgʉ wʉnʉgʉre wʉariye ʉtãye mera dirisiu, wʉariyague ĩgʉre cóãcʉ̃ ñero wabocumi ĩgʉ. Eropigʉ ĩgã dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉpʉ wʉariyague erã cóãdigʉ tauro ñero tarigʉcumi. Ĩgʉ turaro dipuwaja moasũgʉcumi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index