Search form

Mateo 21:23

Jesure doredigʉre serẽpiñuma pahia oparã, masare buherã, mʉrã mera

Mr 11.27-33; Lc 20.1-8

23Eropi Goãmʉ wihigue dujaja buhemi ĩgʉ. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ pahia oparã, masare buherã, mʉrã mera ĩgʉ pohrogue eraa serẽpima:

—¿Noa doreri mera ire eropa iigʉ iiri mʉhʉ? ¿Noa mʉre Goãmʉ wihigue árĩnirãre cóãdoreari? arĩ serẽpima erã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index