Search form

Mateo 21:42

42Erã eroparĩcʉ̃ Jesu werenemomi erãre:

—¿Goãmʉ yare erã gojarapũ ire yʉre ĩgʉ arĩ gojarare buhebiriri mʉa?

Ihĩ Cristo ʉtãye iro dopa ta ãhrimi. Masa Cristore gamebirãcoma. Erã gamebiriquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre beye opʉ acumi. Goãmʉpʉ irire iimi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã “Õataria,” arĩ pepia mari, arĩ gojañuma iribojeguere.

¿Irire ne buhebiriri mʉa?

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index