Search form

Mateo 24:29

Cristo i yebague ĩgʉ dujariborore wereñumi ĩgʉ

Mr 13.24-37; Lc 21.25-33; 17.26-30, 34-36

29Eropigʉ gʉare werenemomi:

—Masa ñero erã tariranʉri pʉhrʉ abe ʉmʉ majagʉ, ñami majagʉ sã boyo duhurãcoma. Erã eropa wacʉ̃ necã dipu yuri dijariroca. Eropiro ʉmaro maja sã yeba sã bʉrigã ñohmeroca.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index