Search form

Mateo 3:11

11Yʉ pʉhrʉ yʉ tauro turagʉ arigʉcumi. Õatariagʉ ãhrimi. Ĩgʉ iro dopa õagʉ árĩbeaa yʉpʉ. Eropigʉ ĩgʉre pepigʉ “Yʉ tamera bu gohra árĩgʉ ãhraa,” arĩ pepia yʉhʉ. Mʉa ñero iirare bʉjawerera pʉhrʉ, yʉpʉ deco mera waĩyea. Yʉ pʉhrʉ arigʉpʉ yʉhʉ tauro iigʉcumi. Espíritu Santore ogʉcumi masa mera árĩniguibure. Eropigʉ peamegue ĩgʉ ñerire soewearo dopa ta ĩgʉpʉ mʉa ñero iirire coegʉcumi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index