Search form

Mateo 5:13

Moa iro dopa, boyoro iro dopa ãhrima Jesu yarã, arĩ buheñumi

Mr 9.50; Lc 14.34-35

13Eropi Jesu buhenemopʉ:

—Moa waibʉgʉ dihire iri ñero wabiricʉ̃ iiro dopa ta mʉapʉ yaharãpʉ árĩpehrerã gajirãre ñerire erã iidiabiricʉ̃ iiaa. Moa ñeri wacʉ̃ dipaturi õari iimasiya mara. Iri moa ne õabeaa. Iri eropa wacʉ̃ iri moare cóãcãro gahmea. Irire cóãra pʉhrʉ weca ejama. Ne duhpiburi árĩbeaa iri erã cóãra. Iri duhpiburi árĩbiro dopa ta árĩbiricãque mʉa. Goãmʉ yapʉre iiniguicãque, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index