Search form

Mateo 6:5

Goãmʉre serẽriñere buheñumi Jesu

Lc 11.2-4

5Dipaturi ĩgʉ werenemopʉ:

—Goãmʉre serẽrã, mari pʉrʉpʉ ñero iicorerã iiro dopa iibiricãque mʉa. Erã mari buheri wirigue nigui, mague sãre nigui, Goãmʉre serẽ ĩhmuma erã masare. Eropa serẽ ĩhmurã diaye masa erãre umupeori mera erã mucubirituhama. Eropigʉ Goãmʉ erãpʉre umupeosome.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index