Search form

Mateo 9:6

6Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yeba majarã erã ñero iirire cóãmasia yʉhʉ. Mʉa ire masiborore õpa ta ĩgʉ wahgãnʉgacʉ̃ iigʉra, arĩpʉ Jesu.

Eropa arĩtuhaja dʉpʉ bʉhadigʉre õpa arĩpʉ:

—Wahgãnʉgajaque. Mʉ pũgʉre aĩ, mʉ ya wihigue dujaaque, arĩpʉ ĩgʉre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index