Search form

Romanos 12:19

19Mʉa yʉ mahirã, yʉ acawererã, gajirã mʉare erã ñero iiquerecʉ̃ ta erã iro dopa ñero ii gamebiricãque. “Erã ñero iira dipuwaja Goãmʉpʉ dipuwaja moagʉcumi,” arĩ guñarã ñero ii gamebiricãque erãre. Goãmʉ yare erã gojarapũgue eropa ta arĩ gojañuma: “Yʉpʉ masa erã ñero iira dipuwaja moagʉ ãhraa. Eropigʉ diaye ta dipuwaja moagʉra, arĩmi mari Opʉ,” arĩ gojara ãhraa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index