Search form

Romanos 13:9

9Õpa arãa Goãmʉ doreri: “Gajigʉ marapo mera ñero iirã árĩbiricãque. Masare wejẽbiricãque. Yajabiricãque. Gajirãre gʉya ñeri quere iibiricãque. Gajirã yare turaro ʉaribejabiricãque,” arĩ werea ĩgʉ doreri. Gaji ĩgʉ doreri sã ãhraa. Iri eropa árĩquerecʉ̃ ta yujuñe doreriñere mʉare werebu iiaa. Õpa ãhraa: “Mʉ basi mahiro dopa ta mʉ pohro árĩrãre mahique,” arĩ werea ĩgʉ doreri. Mʉa pohro árĩrãre mahirã Goãmʉ dorerire árĩpehrerire yʉhrirã tiiaa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index