Search form

Romanos 15:27

27Iri niyerure orã õaro mera oháma. Erã eropiicʉ̃ õapũrica yʉ pepicʉ̃. Erãre judio masa árĩbirãre, gʉa judio masapʉ Goãmʉ yare buhemʉhtabʉ. Eropirã erãre ĩgʉ tauboro sãre buhemʉhtabʉ gʉa judio masa erãre. Gʉa eropa buhecʉ̃ ĩagʉ, Macedonia majarã, Acaya majarã mera judio masapʉre Jerusalén majarãre itamucʉ̃ õapũrica yʉre. Erãre erã buhera waja ãhraa iri niyeru yʉ pepicʉ̃.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index