Search form

Romanos 3:25

25Iribojegue majarã erã ñero iirare ĩagʉ Goãmʉ mata dipuwaja moabiriñumi erãre. Ĩgʉ eropa dipuwaja moabigʉ erã ñero iirare bu gohra pepicãgʉ iibiriñumi. Eropigʉ erã ñerire cãdijibu ĩgʉ Jesucristore obeodigʉ árĩmi árĩpehrerã masa erã ñeri dipuwajare sĩribasabure ĩgʉ di cóãbure. Eropigʉ mari masa Jesucristore umupeocʉ̃ Goãmʉ mari ñeri iirare cãdijigʉcumi. Eropa iigʉ “Ĩgʉ diaye iigʉ ãhrimi,” marire arĩ masicʉ̃ iidi árĩmi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index