Search form

Gyn 20

A Yeezu Kuuni Poɔ Leɛ-iruu Yɛlɛ

(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1A koseɛraa bebi-dɛndɛŋ daare, bagu-pipi saŋ, zie naŋ da naŋ waa lige, Mareya Magdalina da gaa la a yaa zie. O da te nyɛ la a yaa noɔre kuuri ka ba billi bare. 2Lɛ la ka o da leɛ zo gaa Saamon Piita ane a potuuro na Yeezu naŋ da nɔŋ na zie, a te yeli ko ba, “Ba de la a Daana yi ne a yaa poɔ, kyɛ te ba baŋ zie na ba naŋ biŋ O.” 3Lɛ la ka Piita ane a potuuro na da yi gaa a yaa zie. 4A ba bayi da laŋ zoro gɛrɛ la, kyɛ a potuuro onaŋ da zo gaŋ la Piita, a daŋ te ta a yaa zie. 5O da te zuunee la a muuli kaa a yaa poɔ, a da nyɛ a pɛmɛ na ba naŋ da ũũ ne a Yeezu ka a gaŋ a be, kyɛ o da ba kpɛ a yaa poɔ. 6Lɛ la ka Saamon Piita meŋ da tu o puori wa, a te kpɛ a yaa poɔ. O da nyɛ la a pɛmɛ ba naŋ da ũũ ne a Yeezu ka a gaŋ a be, 7kyɛ ka a pɛne na ba naŋ da pɔge ne a Yeezu zu ka o ba poɔ a taaba poɔ kyɛ gbuli gaŋ o yoŋ zie. 8Lɛ la ka a potuuro na naŋ da daŋ ta a yaa zie meŋ pãã da te kpɛ. O da nyɛɛ la a sage de. 9Kyɛ anealɛzaa, ba da naŋ ba baŋ a gansoŋ poɔ yɛlɛ tɛgɛ naŋ da yeli ka a ferɛɛ la ka O leɛ-iri a kuuni poɔ. 10A potuuribo pãã da leɛ gaa la ba yie.

Yeezu Naŋ De O Meŋɛ Wuli Mareya Magdalina

(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)

11A Mareya Magdalina da are la a yaa zie a kono. O naŋ da naŋ kono, o da zuunee la a kaa a yaa poɔ 12a da nyɛ Malekere bayi ka ba da su kparpeɛle a zeŋ a be ba naŋ da gaale a Yeezu eŋɛ. Kaŋ da zeŋ la O zu zie ka kaŋ meŋ zeŋ O gbɛɛ zie. 13Ba da soore o la. “Pɔge, bonso ka fo kono?” Ka o da leɛ yeli sɔge ba, “Ba de la N Daana yi ne a yaa poɔ kyɛ N ba baŋ be ba naŋ te biŋ O.” 14O naŋ da wa yeli a ŋaa baare, o da leɛrɛ la a nyɛ a Yeezu ka O are a be, kyɛ o da ba baŋ ka a Yeezu la. 15A Yeezu da soore o la, “Pɔge, bonso ka fo kono? Aŋ la ka fo boɔrɔ.?” A Mareya Magdalina naŋ da teɛre ka a gaaden tontonɔ la so ka o da yeli ko O, “Neŋkpoŋ, ka fõõ la wa de O yi ne, yeli ko ma be fo naŋ te biŋ O, ka N te de O.” 16Ka a Yeezu da boɔle o, “Mareya!” Ka a Mareya da leɛ tori O kyɛ sage ne a Hiburu kɔkɔre, “Uraboni!” (a tɛgɛ la Wulwullo). 17Ka a Yeezu da yeli ko o, “Ta nyɔge ma taa, bonso, N naŋ ba do a N Saa zie sɛre. Kyɛ gaa a N yɔɔmine zie, a te yeli ko ba, ‘N duoro la a N Saa ane a yɛ Saa, a N Naaŋmen ane a yɛ Naaŋmen zie.’ ” 18A Mareya Magdalina da gaa te manne la a yɛlɛ ko a potuuribo, “N nyɛ la a Daana”. A Mareya da yeli ko ba la ka a yelbie ama la ka O da yeli ko o.

Yeezu Naŋ De O Meŋɛ Wuli A Potuuribo

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19A koseɛraa na bebi-dɛndɛŋ daare, zie naŋ da wa te maa, ka a potuuribo da lantaa die poɔ kyɛ lare a pama, ba naŋ da zoro a Gyuumine dabeɛ̃ zuiŋ, a Yeezu da wa are la ba sogɔŋ kyɛ yeli, “Ka maaroŋ be yɛ zie.” 20O naŋ da wa yeli a ŋaa baare, O da wuli ba la O nuuri ane O lambori. A potuuribo poore da pɛllɛɛ la yaga ne ba naŋ da nyɛ a Daana. 21A Yeezu da laboreŋ yeli ko ba la, “Ka maaroŋ be yɛ zie. Aŋa lɛ N Saa naŋ da toŋ ma, lɛ la ka N meŋ tonɔ yɛ.” 22O naŋ da wa yeli a ŋaa, O da voore eŋ ba la kyɛ yeli ko ba, “Yɛ de a Vooroŋ Soŋ. 23Ka yɛnee wa di neɛzaa yelbebe suuri ko o, a o yelbebe nyɛ la sudi, kyɛ neɛ na yɛ naŋ koŋ di suuri ko, a o soba yelbebe koŋ nyɛ sudi.”

Yeezu Ane Tɔmaase Yɛlɛ

24Kyɛ Tɔmaase (ba naŋ da boɔlɔ Yeebaa) naŋ da waa a apostoliimine pie ne bayi na kaŋ da ba kye ba poɔ a saŋ na a Yeezu naŋ da wa ba zie. 25A lɛ la ka a potuuribo banaŋ da yeli ko o, “Te nyɛ la a Daana.” Kyɛ ka a Tɔmaase da yeli ko ba, “Ka maa ba nyɛ a pimbie bogri a O nuuri poɔ, a de n nubiri toŋ a bogri poɔ, a la de n nu toŋ a O lambori poɔ, N koŋ sage de.”

26A daa gbuli puoriŋ, a Yeezu potuuribo da la be la a die poɔ, ka Tɔmaase meŋ da be ba poɔ. Aneazaa ka a dendɔɛ da larɛɛ la, kyɛ a Yeezu da wa are la ba sogɔŋ kyɛ yeli, “Ka maaroŋ be yɛ zie.” 27Lɛ la ka O da yeli ko a Tɔmaase, “De a fo nubiri eŋ kyɛ, kyɛ kaa nyɛ N nuuri. De a fo nu eŋ a N lambori. Ta bonnɔ, kyɛ sage de.” 28Ka a Tɔmaase da leɛ yeli sɔge O, “N Daana ane N Naaŋmen!” 29Ka Yeezu da yeli ko o, “Fo naŋ nyɛ ma la so ka fo sage de wɛ? Banaŋ naŋ ba nyɛ kyɛ sage de nyɛ la maaloo.”

Bon Naŋ So Ka Ba Sɛge A Gane Ŋa

30A Yeezu da la e la yelwulii yaga a O potuuribo niŋesogɔ kyɛ ka ba ba sɛge a eŋ a gane ŋa poɔ. 31Kyɛ ba sɛge la a ama ka ka yɛ na sage de ka Yeezu la a Mɛzaaya,+ a Naaŋmen Bie. A yɛ sagedeebo zie la ka yɛ na tu a nyɛ nyɔvore a O yuori eŋɛ.

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index