Search form

Mat 11

Gyɔɔn Bati Naŋ Toŋ O Potuuribo Yeezu Zie

(Luk 7:18-35)

1A Yeezu naŋ da wa kanne a O potuuribo pie ne bayi baare, O da yi la be a gaa ka O te kanne kyɛ moɔle a O yelbiri a ba teŋkponni poore. 2A Gyɔɔn Bati naŋ da be a nempagdie poɔ kyɛ woŋ toma na a Mɛzaaya+ naŋ yɔ tonɔ, o da toŋ la o potuuribo mine O zie, 3a yeli ko ba, yɛ gaa a te soore O, “Fõõ la a neɛ na naŋ na wa, bee te naŋ kyɛllɛ neɛ kaŋ?” 4Ka a Yeezu yeli sɔge ba, “Yɛ gaa te yeli ko a Gyɔɔn bonna yɛ naŋ woŋ a kyɛ nyɛ: 5a zɔnne nyɛrɛ la, ka a gbɛrɛɛ kyɛnɛ, ka kɔnne nyɛrɛ ba sammo, ka a wonni wono, ka kuuni leɛrɛ ire, kyɛ ka ba moɔle a Ŋmen-yelnoore korɔ a nandemee. 6Zunoɔ soba la neɛ na zaa naŋ ba bonnɔ ma.”

Yeezu Naŋ Puu A Gyɔɔn Bati

7Ba naŋ da wa leɛ gaa, a Yeezu da piili manna la a Gyɔɔn yɛlɛ korɔ a nembeɛoŋ, “Boŋ la ka yɛ da yi gaa a wɛgyɛŋ poɔ ka yɛ te nyɛ? Kantɛroo saseɛ naŋ fuuro ka o lɛŋnɛ la be? 8Ka boŋ mɔɔ la ka yɛ pãã da yi gaa ka yɛ te nyɛ? Neɛ kaŋ naŋ su nabi-kparre la be? Nyɛ, banaŋ naŋ maŋ su nabi-kparre maŋ kpeɛrɛ la nayie poore. 9Ka boŋ pãã la ka yɛ da yi gaa ka yɛ te nyɛ? Ŋmen-yelmanna be? Õõ, maa yeli ko yɛ, o gba gaŋ la Ŋmen-yelmanna. 10A soba ŋa yɛlɛ la ka ba da sɛge,

‘Nyɛ, N tonɔ la N tontonɔ ka o de fo weɛ,

ona la na nare a fo sori bare fo.’

11Serɛzaa ka N yele korɔ yɛ: Gyɔɔn Bati e la kpoŋ gaŋ banaŋ zaa pɔgeba naŋ dɔge a teŋɛzu. Kyɛ a tenvelaa+ Naaloŋ poɔ, a noba zaa nembile soba gaŋ la a Gyɔɔn. 12A yi a Gyɔɔn Bati beri a wa te tɔ zenɛ, a tenvelaa naaloŋ nyɛ la dɔɔne yaga, ka a kpaŋkpaŋkpeɛne deme maŋ faa o ne faŋ. 13A wa te ta a Gyɔɔn beri ŋa, a Ŋmen-yelmanneba ane a Naaŋmen begɛ zaa da manne la a tenvelaa naaloŋ yɛlɛ; 14ka yɛnee na sage de ba wuluu, yɛ na nyɛ la ka a Gyɔɔn la a Ŋmen-yelmanna Elaagya ba naŋ da daŋ yeli ka o na wa la. 15Vɛŋ ka neɛzaa naŋ taa tobo kyɛlle woŋ!”

16“Kyɛ boŋ mɔɔ ka N na de a zenɛ noba manne ne? Ba waa seŋ ŋa bibiiri naŋ zeŋ daa poɔ a boɔlɔ taa:

17‘Te ŋmɛ la seɛre eŋ yɛ, ka yɛ ba seɛ;

ka te ŋmaa kolaŋne ko yɛ, ka yɛ ba sɔge.’

18Gyɔɔn da waɛ la a ba dire bee a nyuuro, ka ba yeli, ‘O taa la sefaa’; 19ka a Nensaala Bie meŋ wa, a dire kyɛ nyuuro, ka ba yeli, ‘Nyɛ, O waa la digbogbo soba ane dããnyubugro, a waa zuyɔɔ-derebɛ ane yelfa-erebɛ ba!’ Kyɛ anealɛzaa, Naaŋmen toma sereŋ wuli la a Naaŋmen yɛŋ.”

Tenne Naŋ Ba De Yeezu Yɛlɛ

(Luk 10:13-15)

20Lɛ la ka a Yeezu da piili a zɔɔrɔ yɛlɛ ne a tenne na O naŋ da toŋ a O toŋkpeɛne yaga zie, kyɛ ka ba zagre ka ba leɛ ba eebo. 21“Fo yuori la we, Korazen teŋɛ! Fo yuori la we, Bɛsaada teŋɛ! Ka a toŋkpeɛne ama naŋ toŋ yɛ poɔŋ, da toŋ Taaya ane Sedɔŋ tenne poore, ba da na su la boɔre-kparre, a zɛ tampɛloŋ, a leɛ ba eebo saŋ zaa. 22Kyɛ maa yele korɔ yɛ, a sɛrɛɛdiibu daare, Naaŋmen na zo la Taaya ane Sedɔŋ tenne noba nembaaloŋ a gaŋ yɛ. 23Kyɛ fõõ Kapanum teŋɛ,

fo boɔrɔ la ka fo zɛge fo meŋɛ do saa be?

Ai, ba na tage fo la lɔɔ eŋ Dazugovũũ poɔ.

Ka a toŋkpeɛne ama naŋ toŋ fo poɔ, da toŋ Sodom teŋɛ poɔ, o da na kyɛnɛ bebe la wa ta zenɛ. 24Kyɛ maa yele korɔ fo, a sɛrɛɛdiibu daare, Naaŋmen na zo la Sodom teŋɛ noba nembaaloŋ a gaŋ fo.”

Yeezu Naŋ Puori O Saa Bareka

(Luk 10:21-22)

25A saŋ na, Yeezu da yelee la, “N Saa, sazu ane teŋɛ Daana, N puoro fo la bareka, ne fo naŋ sɔgle a yɛlɛ ama a yɛndeme ane bambaŋnema zie kyɛ iri a wuli bilɛɛre; 26õõ, N Saa, a fo poboɔbo soŋ la a lɛ. 27A N Saa de la a boma zaa ko ma. Neɛzaa ba baŋ a Bidɔɔ, ka a Saa yoŋ naane, ka neɛzaa meŋ ba baŋ a Saa ka a Bidɔɔ yoŋ naane, ane banaŋ yoŋ a Bidɔɔ naŋ boɔrɔ ka O wuli ba a Saa.”

28“Yɛ wa N zie, yɛ banaŋ zaa naŋ tuo tuotegrɛ a bale, N na ko yɛ la pɛnnoo. 29Yɛ de N gbogli yɛre, a zanne N waaloŋ; bonso, N waa la baaloŋ, a taa meŋɛ sigruu sukyiri, lɛ ka yɛ na nyɛ pɛnnoo a ko yɛ seere. 30Bonso, a N gbogli yɛroo waa la mɔlɔ, ka N tuori waa fɔ̃ɔ̃.”

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index