Search form

Tu Gimet 1:19

19Ey nabaheta dén ya na étanan a mégiyan ta Jerusalem. Kanya nginahinan de i luta a éya a Akeldama. I kahulugina na éya éy Medige a Uma.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index