Search form

Tu Gimet 10:19

19Ey ti Pedro, égse pabi siya to atép a mégisip, éy kinagi diya na Espiritu na Diyos, a “Entan mo, Pedro, te étélo a lélake ta sidung a mégahayok diko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index