Search form

Tu Gimet 10:41

41Pero éwan siya pinumeta ta étanan a tolay, éngˈwan sikame san a pinili dén na Diyos a mégpatunay diya. Sakay kaguman na kame be a néngan to nikabuhay na dén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index