Search form

Tu Gimet 12:10

10Péglakad de, éy sinalinan de san tu éduwa a guwardia. Sakay kédemét de to pintuan a bakal, éy basta binumukas dide, a tulos nakaluwas dén side. Péglakad de to esa a karsada, éy bigla a linompés tu anghel.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index