Search form

Tu Gimet 12:7

7Nadid, bigla a dinumemlag tu kuwarto a te katidugen ni Pedro, a te taknég sa i esa a anghel na Diyos. Kembilan na ti Pedro a linukag, a kinagi na, a “Nay, Pedro, umikat ka dén.” Nadid, kéégkat ni Pedro, éy basta nalékbes tu kadena ta kamét naa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index