Search form

Tu Gimet 12:8

8“Nay,” kagi no anghel, “magbadu ka dén, sakay magsolot ka dén ta sapatus mua.” Kétapos na éya, éy kinagi na, a “Nay, magalikébkéb ka ta ulés mua, a umunonod ka diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index