Search form

Tu Gimet 13:20

20para ta panahun na épat a datos éy ta limapulu a taon.

“Kétapos na éya éy ginimet na Diyos a te huwes side a nagmayor dide, a hanggan to panahun ni Purupeta Samwel.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index