Search form

Tu Gimet 13:24

24Ey bagu dinumemét ti Jesus éy mégtoldu dén ti Juan du tolay, a dapat magsisi side ta kasalanan de, a tulos ipabinyag side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index