Search form

Tu Gimet 13:43

43Ey kétapos no miting, éy te meadu a tolay a tinumagubet de Pablo, éy hinatulan side de Pablo a diyan de pébayan i kagbi na Diyos dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index