Search form

Tu Gimet 13:44

44Nadid, to esa man dén a aldew a pangilin, éy dinumulug du étanan a tolay ta banuwan, a monda mabati de tu pégtoldu ni Pablo ta kagi na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index