Search form

Tu Gimet 14:11

11Ey du meadu sa a tolay, péketa de to ginimet ni Pablo, éy akala de éy diyos side ti Bernabe. Kinagi de to kagi de a sarili, a “Dinumibe bale dén dikitam diden ye a éduwa a diyos, a naging tolay side!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index