Search form

Tu Gimet 14:22

22Pinatibay de sa du bigu a méniwala, a hinatulan de side a diyan de pébayan tu péniwala de. “Magdanas kitam pa ta meadu a hirap,” kagi de, “bagu kitam makasdép ta kaharian na Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index