Search form

Tu Gimet 14:9

9Siya éy négbati to pégtoldu ni Pablo. Ey ti Pablo, éy neta na a méniwala siya a pahusayén maka siya na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index