Search form

Tu Gimet 15:19

19“Kanya i isip kua,” kagi ni Santiago, “éy diyan tam abalaén du éwan Judeo a nipasakup dén ni Jesus. Diyan tam side pilitén a umaheg ta ugali tam a Judeo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index