Search form

Tu Gimet 17:19

19Niange de ti Pablo to pégmitingan du matétanda, a monda mabati de éng anya i iyétoldu naa. “Gustu me a mapospusan éng anya i pégtoldu mua,” kagi de,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index