Search form

Tu Gimet 17:25

25Ewan be maari i tolay a méngatéd ta Diyos ta kaigian na, da éwan siya tu kailangan. Engˈwan siya i méngatéda dikitam ta buhay, sakay ta iba a kailangan tam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index