Search form

Tu Gimet 18:4

4Tuwing pangilin, éy nékipagpasuway ti Pablo du Judeo to kapilya, a pépilitén na maka side a méniwala; maski Judeo éy ta éwan Judeo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index