Search form

Tu Gimet 19:32

32Nadid, dikél i pehéng dia, a hanggan naligalig i buu a banuwan. Sari-sari nadid i pépehéngén dia. I keaduan de, éy éwan de tukoy éng bakit minatipun side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index