Search form

Tu Gimet 2:42

42Tulos nanatili side a mégadal ta iyétoldu dide du apostol, sakay négkakaguman side ta mahusay. Négpisan side a aldew-aldew a méngan sakay ménalangin.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index