Search form

Tu Gimet 2:47

47Mégpuri side ta Diyos; sakay du iba a tolay, éy iyégalang de side. Ey bawat esa aldew éy te tolay a bigu a méniwala, a iyédagdag na Diyos dide, a niligtas na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index