Search form

Tu Gimet 20:22

22“Ey nadid,” kagi ni Pablo, “éy méglakadék ta Jerusalem, ayun ta utus diyakén na Banal a Espiritu. Sakay éwan ko tukoy éng anya i manyaria diyakén ta éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index