Search form

Tu Gimet 20:7

Tu Ulito a Natépduk

7To simba, éy napisan kame dén a étanan, a monda umaheg kame to katapusan a péngapon na Panginoon. Ey ti Pablo éy nagdamag siya a mégkagi du napisan sa, da méglakad siya to gagabi.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index