Search form

Tu Gimet 22:16

16Kanya nadid,’ kagi ni Ananias diyakén, ‘éy diyan ka magalanganin a sumunud diya. Ipabinyag ka nadid, Saulo, a monda maibut dén diko du kasalanan mo, a dulawan mo tu ngahen na.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index