Search form

Tu Gimet 22:18

18Neta ko i Panginoon a négkagi diyakén, a ‘Nay, Saulo, ginanan mo dén i Jerusalemae, da di Judeo a éye éy éwan de tanggapén i pégpatunay mua tungkul diyakén.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index