Search form

Tu Gimet 22:21

21Pero ‘Ewan,’ kagi na ‘Panginoon diyakén; ikad mo dén, da paangen ta ka ta adeyo a banuwan, a monda ipahayagék mo du iba a tolay a éwan Judeo.’”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index