Search form

Tu Gimet 24:17

17“Nadid, Gubernador, kélipas na sénganya a taon, éy nagsoliék ta Jerusalem, a monda itugén ko tu ambag me a kuhata du Judeo a te hirap, sakay méngatédék ta Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index